żabia

17 Perspektywa Żabia 2022

17 Perspektywa Żabia 2022. Perspektywa żabia, czyli od dołu, perspektywa ptasia, czyli z góry, perspektywa naturalna, w której...

  • October 29, 2022